Privacybeleid

Versie

De onderstaande privacyverklaring dateert van 23-05-2018.

 

Identiteit

ConnectOpinions, ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56080239 (hierna 'ConnectOpinions') is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij hebben de verwerking van jouw persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, onder nummer M1589946. In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens kunnen worden verzameld en hoe ConnectOpinions deze gegevens gebruikt.

 

Categorieën van persoonsgegevens

Bij inschrijving op connectopinions.be wordt gevraagd jouw (persoons)gegevens te verstrekken. De volgende persoonsgegevens worden in ieder geval door ons verwerkt:

  • NAW gegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Daarnaast verwerken we ook jouw IBAN-nummer (t.b.v. uitbetalingen) en de profielvragenlijst, mits jij deze hebt ingevuld.

 

Doeleinden verzamelen gegevens

De persoonsgegevens worden door ConnectOpinions gebruikt om je uit te nodigen voor onderzoek en het uitkeren van jouw saldo/gewonnen prijzen. Daarnaast heeft ConnectOpinions de mogelijkheid om jou communicatie uitingen te sturen. In de onderzoeken waar ConnectOpinions jou voor uitnodigt wordt gevraagd om jouw mening of ervaringen te delen over uiteenlopende onderwerpen. Deze gegevens worden door ConnectOpinions gebruikt voor analysedoeleinden om de dienstverlening van ConnectOpinions naar haar klanten te verbeteren. De onderzoeksgegevens worden anoniem verwerkt. Daarnaast worden ze zodanig bewerkt dat ze niet tot op individueel niveau herleidbaar zijn.

ConnectOpinions richt zich voornamelijk op onderzoek via internet. Het kan echter voorkomen dat wij jou uitnodigen voor schriftelijke, telefonische of face-to-face onderzoeken. Je mag zelf bepalen of je deelneemt aan deze onderzoeken. Je bent vrijwillig lid van het panel en je kan je altijd uitschrijven op de website van ConnectOpinions. Daarnaast organiseren wij voor onze leden speciale acties, zoals kortingen, prijsvragen en andere gelijksoortige acties.

Het kan voorkomen dat klanten (persoonlijke) achtergrondinformatie gedurende een onderzoek ontvangen/opslaan. Dit gebeurt nooit in combinatie met jouw voornaam, achternaam, e-mail of telefoonnummer, maar uitsluitend gecombineerd met een anoniem user-id. Denk bij achtergrondinformatie aan geslacht, opleidingsniveau, leeftijd etc. Deze informatie wordt bijvoorbeeld gebruikt met als doel: 1) Het technisch laten functioneren van ons beloningssysteem. Zodat we kunnen zien of u een onderzoek hebt afgerond.  2) (statistische) onderzoekanalyses mogelijk te maken voor onderzoeksbureaus; 3) na te gaan of er onderzoeken voor u beschikbaar zijn bij onze klanten, met als doel de kans op het uitscreenen (niet kunnen deelnemen, omdat u niet tot de doelgroep behoort) zo klein mogelijk te houden. Onderzoekbureaus zitten over de hele wereld, sommige klanten zijn buiten de EU gevestigd. Uiteraard controleren we dan ook zeer goed op de kwaliteit en privacy processen. Wanneer dit gebeurt toetsen we altijd de kwaliteit van de klant, bijvoorbeeld of men Privacy Shield Certified is.

 

Op welke andere manieren worden persoonsgegevens verzameld door ConnectOpinions?

ConnectOpinions verwerkt de persoonsgegevens die door jou, als panellid, worden aangeleverd. Daarnaast maakt ConnectOpinions gebruik van functionaliteiten en technieken die ervoor zorgen dat de website zowel gebruiksvriendelijk, bruikbaar en ook persoonlijker wordt. Het bekendste voorbeeld van dit soort functionaliteiten zijn cookies. Er worden door ConnectOpinions twee soorten cookies gebruikt, namelijk functionele cookies en analytische cookies.

 

Functionele cookies

De functionele cookies worden enkel gebruikt om de onderzoeken die je van ConnectOpinions ontvangt goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat een respondent niet meerdere keren kan deelnemen aan een onderzoek of in sommige gevallen dat, wanneer je tussendoor met een onderzoek stopt, je weer verder kan gaan waar je gebleven was.

 

Analytische cookies

Naast de functionele cookies maakt ConnectOpinions gebruik van analytische cookies voor de website van het panel. Deze analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik van connectopinions.be te analyseren. Er worden geen gegevens opgeslagen van je overige internetgebruik.

Het gebruik van cookies door ConnectOpinions is volkomen veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals bijvoorbeeld een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Er wordt geen informatie vanuit de cookies, of overige persoonsgegevens die in het systeem van ConnectOpinions staan, doorgegeven of doorverkocht aan derde partijen.”

 

Duur van de opslag van jouw gegevens

ConnectOpinions bewaart jouw gegevens zolang je lid bent van het panel. Zodra je uitgeschreven bent stopt ConnectOpinions met het verwerken van je persoonsgegevens. De gegevens die bij ConnectOpinions bekend zijn worden vervolgens “gehasht”. Dit betekent dat de gegevens niet meer in te zien zijn, maar nog wel gebruikt kunnen worden om aan te kunnen tonen dat alle ontvangers van berichten van ConnectOpinions vooraf toestemming hebben gegeven. Na vijf jaar, na het beëindigen van het opslagtermijn, zal het panellid volledig worden verwijderd uit het panel. Deze bewaartermijn wordt geadviseerd door de Autoriteit Consument & Markt om op deze manier aan te kunnen tonen dat alle ontvangers van berichten van ConnectOpinions vooraf toestemming hebben gegeven.

 

Bescherming van jouw gegevens

Ter bescherming van jouw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden jouw persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit het gebruik van secure socket layer (SSL) / Transport layer security (TLS) encryptie en andere vormen van versleuteling. Bij een uitschrijving worden gevoelige gegevens van de betrokkene cryptografisch ge-hashed met het SHA256 algoritme. Bij het hashen wordt een stukje informatie wat normaal gezien voor iedereen leesbaar is, onleesbaar gemaakt. Daarnaast wordt het vrijwel onmogelijk gemaakt om de originele informatie terug te halen vanwege de cryptografische eigenschappen.

 

Welke rechten heb jij?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft leden meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Hieronder staan de rechten die jij als panellid hebt aan de hand van de AVG.

 

Recht van inzage

Zo heb je als panellid het recht om te vragen welke gegevens van je gebruikt worden en om deze gegevens in te zien. Deze gegevens worden door ConnectOpinions opgesplitst in opvraagbare gegevens en niet-opvraagbare gegevens.

 

Opvraagbare gegevens

ConnectOpinions leden hebben recht op inzage voor wat betreft hun eigen persoonsgegevens. ConnectOpinions verwerkt uitsluitend de gegevens die door jou zelf zijn verstrekt. Bij ConnectOpinions gaat het om de volgende gegevens die verwerkt worden:

  • Persoonsgegevens (NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN nummer en profielvragenlijst)
  • Tijdstip van aanmelden

Al deze informatie kan je te allen tijde inzien en wijzigen in je account. Dit doe je door in te loggen met je persoonlijke inloggegevens en in het menu te kiezen voor het kopje profiel. Rekeningnummers worden na het overmaken van de uitbetaling onmiddellijk vernietigd, conform de richtlijnen van de AVG.

 

Niet-opvraagbare gegevens

Wanneer je lid bent bij ConnectOpinions, wil je deelnemen aan onderzoeken van onze klanten. ConnectOpinions screent de klanten en werkt uitsluitend mee aan marktonderzoeken. De klanten zijn veelal marktonderzoekbureaus, consultancybureaus, hogescholen, onderzoeksafdelingen en dergelijke. ConnectOpinions werkt nooit mee aan commerciële vragenlijsten met als doel u producten en/of diensten te verkopen.

Vanuit een uitnodiging wordt je doorgestuurd naar de vragenlijst van de onderzoekende partij (de klant) met een anoniem user-id. Antwoorden op vragenlijsten worden anoniem rechtstreeks ingevuld bij de onderzoekende partij (de klant). ConnectOpinions verwerkt deze gegevens niet. Het recht op inzage strekt dus niet tot inzage in anoniem gegeven antwoorden die worden gebruikt voor statistisch onderzoek.

 

Recht op bezwaar / beperking van de verwerking / om vergeten te worden

Ieder panellid heeft het recht op bezwaar, om de te verwerken gegevens aan te passen en om vergeten te worden. Bij het beroep op één of meerdere van deze rechten, zal ConnectOpinions het panellid uitschrijven. Een panellid kan beroep doen op één of meerdere van deze rechten door contact op te nemen met ConnectOpinions via de onderstaande contactgegevens. Zodra een panellid uitgeschreven wordt uit het panel, zullen de gegevens van dit lid “gehasht” worden. Dit betekent dat de gegevens niet meer in te zien zijn, maar nog wel gebruikt kunnen worden om aan te kunnen tonen dat alle ontvangers van berichten van ConnectOpinions vooraf toestemming hebben gegeven. Na vijf jaar, na het beëindigen van de eerdergenoemde opslagtermijn, zal het panellid volledig worden verwijderd. Het gaat hierbij uitsluitend om de gegevens die door ConnectOpinions worden verwerkt.

 

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Indien ConnectOpinions wijzigingen aanbrengt in beleidsregels, richtlijnen of andere voorwaarden waarnaar in dit privacy beleid wordt verwezen of hierin zijn opgenomen, maakt ConnectOpinions de gewijzigde versie op de website of per e-mail bekend. Wij adviseren jou om regelmatig ons Privacyverklaring te bekijken. Indien je het niet eens bent met de wijzigingen, dan kan je de overeenkomst met ConnectOpinions beëindigen.

 

Contact

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over het verwerken van jouw persoonsgegevens door ConnectOpinions, of wil je jouw gegevens aanpassen, dan wel verwijderen, neem dan contact met ons op via het contactformulier of via info@connectopinions.be. ConnectOpinions doet er alles aan om elke klacht zo goed mogelijk te behandelen en naar tevredenheid van het panellid op te lossen.


ConnectOpinions - VL maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.